Kotizacije

Solo

1 Plesač

50€

Po plesu, Po plesaču

Duo-trio

2-3 Plesača

25€

Po plesu, Po plesaču

Grupa

4-9 Plesača

20€

Po plesu, Po plesaču

Tim

10-15 Plesača

20€

Po plesu, Po plesaču

Formacija

16-30 Plesača

15€

Po plesu, Po plesaču

Produkcija

31+ plesača

15€

Po plesu, Po plesaču

Početnička Liga

3-200 plesača

15€

Po plesu, Po plesaču

Bebe ( revijalci )

3-200 plesača

10€

Po plesu, Po plesaču

Uplata kotizacija 50% na gore navedene račune

Po kursu banke na dan uplate

Uplata paketa i smeštaja 10% na gore navedene račune

Po kursu banke na dan uplate

Proviziju banke snosite vi.

UPLATU NA RAČUN NE MOŽE IZVRŠITI FIZIČKO LICE VEĆ SAMO PRAVNO LICE

MOLIMO VAS DA OBAVEZNO UPLATE VRŠITE SAMO U PROCENTIMA ILI POSTOTKU KOJE SMO NAVELI

UPLATE IZVRŠITE NAJKASNIJE DO – 10.03.2022. GODINE.